Acest site este SINGURUL site oficial al Colegiului de Științe ale Naturii "Emil Racovita", orice alt site sau pagina de facebook nu reprezinta pozitia oficiala a scolii.

Colegiul Emil Racovita
Colegiul Emil Racovita
Colegiul Emil Racovita
Colegiul Emil Racovita
Colegiul Emil Racovita
Colegiul Emil Racovita
Colegiul Emil Racovita
1. Hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi.
2. Formular de cerere pentru elevii navetiști care NU AU ASIGURAT transportul public local, inclusiv metropolitan și care FOLOSESC SERVICIILE ALTOR OPERATORI de transport județean sau interjudețean.
3. Formular de cerere în vederea acordării sumei forfetare pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și NU BENEFICIAZĂ DE EXISTENȚA SERVICIILOR DE TRANSPORT public, transport de tip curse școlare și nici de transport cu mijloace aparținând consiliilor locale.
4. Formular de cerere pentru elevii cazați în internat sau în gazdă.

Formularele pe suport de hârtie se găsesc la secretariat și în cancelarie.Rugăm diriginții să le distribuie la clasă, iar părinții elevilor minori respectiv elevii majori aflați într-una dintre aceste situații să completeze cererea la care să atașeze documentele solicitate în formular.
Cererile complete împreună cu documentele solicitate trebuie să predate diriginților care vor preda la secretariatul școlii până la miercuri 27 septembrie ora 16.

ELEVII CARE UTILZEAZĂ TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL ȘI METROPOLITAN BENEFICIAZĂ DE GRATUITĂ ȘI NU TREBUIE SĂ COMPLETEZE CERERE.
Ei beneficiază de gratuitate pe baza titlului de călătorie; Acesta se eliberează nominal de către operatorul local de transport în baza confirmării/validării calității de elev.