Acest site este SINGURUL site oficial al Colegiului de Științe ale Naturii "Emil Racovita", orice alt site sau pagina de facebook nu reprezinta pozitia oficiala a scolii.

Colegiul Emil Racovita
Colegiul Emil Racovita
Colegiul Emil Racovita
Colegiul Emil Racovita
Colegiul Emil Racovita
Colegiul Emil Racovita
Colegiul Emil Racovita


  • Documentele necesare pentru acordarea burselor sociale se pot descărca, se pot scana (completate și semnate) și se pot trimite pe mail pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau se pot depune fizic la secretariatul unității noastre.
  • Pentru acordarea bursei de merit pe baza mediei generale/ a mediei de admitere în cazul elevilor de clasa a IX-a, nu este necesar depunerea unei cereri. Profesorul diriginte va inainta la secretariat lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale.
  • Bursele de merit care au la bază rezultate obținute la olimpiade și concursuri recunoscute de Ministerul Educației, se acordă pe baza cererilor depuse fizice la secretariat de părinte/reprezentant legal/ elev major, cerere însoțită de copii de pe diplomă, certificat pentru conformitate cu originalul la nivelul școlii.


- calendarul întocmirii și depunerii dosarelor cu cereri de bursă.

- acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

- cerere pentru acordarea bursei de merit pe baza rezultatelor obținute la olimpiade și concursuri recunoscute de Ministerul Educației

- cerere pentru acordarea bursei sociale

- procedura acordării burselor.